MESIN PENCARI

ZUHUD DI ABAD MODERN: PENGANTAR, Prof. Dr. H.M. Amin Syukur, M.A.

"Zuhudlah terhadap apa yang ada di dunia niscaya engkau akan dicintai Allah. Dan zuhud pulalah terhadap apa yang ada di tangan manusia, niscaya mereka mencintaimu" (al-Hadist)

Zuhud adalah sikap yang apabila disandang seseorang. Ia akan memperoleh yang didambakan oleh semua manusia: cinta.

Buku yang ditulis oleh Prof. Dr. H.M. Amin Syukur, M.A. ini, disamping menawarkan pemaknaan baru terhadap zuhud, juga menyoroti aplikasi zuhud (asketisme) pada masa Rasulullah, sahabat dan kaum sufi, sejak zaman Hasan al-Basri, Rabi'ah al-Adawiyah, Ibnu Athallah as-Sakandari, al-Haddad, sampai tokoh modernitas kenamaan semisal Iqbal, Fazlur Rahman dan lain-lain.

INFO BUKU

Judul: Zuhud Di Abad Modern
Penulis: Prof. Dr. H.M. Amin Syukur, M.A.
Penerbit: Pustaka Pelajar
Edisi: 2000
Ukuran: 15 x 21 x 1 cm
Halaman: xvii + 198
Bahasa: Indonesia
Sampul:  Soft Cover
Kondisi: Buku Baru
Harga: Rp. 33.000
Lokasi: 299.5/Syu/z

No comments:

Post a Comment